Ik ben als freelancer betrokken bij De Vertrouwenspersoon.  Ik heb me altijd bezig gehouden met de mens binnen de organisatie en de mens in relatie met zichzelf of met de ander. Mensen kunnen een organisatie of een team maken of breken. Op ieder gebied zie en ontmoet ik de mens met zijn of haar talenten en ook met tekortkomingen.

De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon zijn:

  • Luisteren, eerste opvang bieden en hulp en advies geven aan hulpvrager over ongewenst gedrag.
  • ondersteuning bieden en advies geven over het reageren op en omgaan met bepaald gedrag.
  • in samenspraak met de hulpvrager bepalen wat de beste stap is om te nemen.
  • bewaken van het juiste verloop van de afhandeling van een melding en de gemaakte afspraken

Het mooiste zou zijn als iemand meteen wordt aangesproken op zijn/haar gedrag wanneer dit als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt soms erg lastig te zijn. Het kan ingewikkelder worden als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren een gezagsverhouding met de melder heeft.

De taken van de vertrouwenspersoon vallen binnen het gebied van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie. In de praktijk is dit soms moeilijk af te grenzen van andersoortige problemen. Als je mij raadpleegt inventariseer ik in overleg met jou waar het probleem ligt en via welke bestaande kanalen binnen de organisatie gemelde problemen het best kunnen worden opgelost. Mijn taak ligt vooral op het vlak van probleemverheldering, eerste opvang en begeleiding en zo nodig inschakelen van of doorverwijzen naar aanvullende hulp (bijvoorbeeld therapeutisch, juridisch of bemiddeling). Indien noodzakelijk begeleid ik je ook bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en/of het doen van aangifte.

Meer informatie: de vertrouwenspersoon.nl

Aangesloten bij de LVV