Human Resources

Geen mens, geen onderneming. Elementair in de onderneming zijn de mensen: zij maken het resultaat, zij maken het verschil.

Wat beweegt iemand. Hoe komt iemand tot besluitvorming. Welk doel wordt nagestreefd. Hoe doet een mens dat, individueel, in relatie en in een onderneming. Steeds weer wijzigen omstandigheden en de mens buigt mee, soms tegen zijn zin, soms ondoordacht.

HRadviespraktijk-tc, luistert, denkt mee, anticipeert, spreekt heldere taal, is creatief in het bedenken van oplossingen. Menselijk kapitaal is kostbaar, belangrijk en beïnvloedbaar. oplossingen kunnen verrassend zijn.

Mensen trainen en coachen in hun omgeving, geeft unieke kansen tot groei en bewustwording. In het leren luisteren en reflecteren, zit zoveel uitdaging en herontdekking van wie je bent of wie je wilt zijn.

Als trainer en coach willen we organisaties en individuen leren effectiviteit na te streven. Onderlinge betrokkenheid, onderlinge samenwerking, verstevigen van de concurrentiepositie. Een team staat als er vertrouwen is in elkaar en als er het beste uit iedereen wordt gehaald. Vertrouwen en vertrouwd worden, dat staat als een huis. Iedere medewerker is een deel van het fundament van de onderneming.

Tegenstrijdigheden ontaarden soms in schijnbaar onoplosbare situaties. We zien het als uitdaging zo’n conflict te analyseren en beide of meer partijen hun verantwoordelijkheid te laten ontdekken en toch gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ook binnen mediation geldt dat luisteren en reflecteren ontdekkend kan zijn.

Ieder mens is een onmiskenbaar deel van zijn omgeving en daardoor ook deel van de omgeving van anderen. Daarom is individuele aandacht essentieel. Zeker daar waar door een verandering, een trauma, een beschadiging, plotseling verlies, intense angst, onzekerheid het leven zijn glans verliest.

Graag begeleiden we mensen middels een therapeutisch proces .

HRadviespraktijk-tc werkt uitsluitend vanuit professie en met professionals. Mensen die hun vak verstaan en een goede match kunnen maken tussen onderneming en medewerker, medewerker en omgeving. Menselijk kapitaal is in alle opzichten kostbaar.