Allround personeelswerk

Door de allround ervaring in operationeel en personeelsmanagement kan HRadviespraktijk-TC direct en doelgericht de voortgang van de HR / P&O-activiteiten waarborgen. Kenmerkend hierbij is het respecteren van de bedrijfscultuur, integriteit, open communicatie en een ‘hands-on’ mentaliteit. Uiteraard vanuit een deskundige visie op het vakgebied van HRM.

De werkzaamheden worden op vaste basis of op interim-basis verricht, vaak ter overbrugging van een tijdelijke vacature of ter vervanging van een afwezige functionaris. Meestal is de inzet twee of drie dagen per week gedurende een aantal maanden.

Piet Rouw studeren

 

Ontslagbegeleiding

Op een juiste manier afscheid nemen van een medewerker vergt deskundigheid. Het dossier dient in orde te zijn, de verslaglegging dient juridisch te kloppen. Besloten kan worden om tot afkoop over te gaan middels een vaststellingsovereenkomst of er kan een ontslagprocedure in gang worden gezet. Dan is het belangrijk dat de procedures goed zijn gevolgd. Bij ontslag na ziekte of tijdens een verzuimperiode dienen de regels van de wet Verbetering Poortwachter nauwkeurig te worden opgevolgd. Tijdige herstelmelding, een compleet UWV-dossier zijn noodzakelijk. Uiteraard wordt de actuele wetgeving en de verwachte omgangsvormen toegepast.

HRadviespraktijk-TC heeft de expertise in huis hier de juiste weg in te vinden.