Trainingsprogramma en coaching

HRadviespraktijk-TC ontwikkelt coachings- en trainingsprogramma’s afgestemd op het bedrijf of instelling en de wens van het management. Tevens is er tijd voor persoonlijke aandacht door intensieve coaching on the job.

HR-Adviespraktijk-TC is practitioner van Insights Discovery.

HR-Adviespraktijk-TC is partner bij Wij-Training&Coaching.nl. Hier wordt coaching en training versterkt door het werken met paarden.

Insights Discovery is een krachtig systeem dat uitgaat van psychologische voorkeuren. Het systeem is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Gustav Jung en gebruikt een toegankelijke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve samenwerking en cultuurontwikkeling te bevorderen. De eenvoudigste vorm van het Insights Discovery wiel onderscheidt vier kleurenkwadranten:

  • Vurig Rood                                                                                                                                                    Afbeelding1
  • Stralend Geel
  • Zacht Groen
  • Helder Blauw

Toegevoegde waarde van deze “kleurentaal”

De Insights Discovery workshop is een introductie van het Discovery systeem en hun persoonlijke Discovery profiel. Middels een interactieve manier leren deelnemers meer over psychologische voorkeuren, inzicht in hun eigen profiel, de samenstelling van het team en door diverse praktijkoefeningen methoden om sneller en dieper te verbinden met andere “kleuren”. Het toegankelijke en makkelijk te onthouden principe zorgt ervoor dat uw team een gezamenlijke taal krijgt voor toekomstige samenwerking in het team.

Coachingstrajecten en (team)trainingen worden altijd op maat aangeboden. Graag sluiten we aan op de vragen, probleemstellingen en uitdagingen die zich zowel individueel als in het team kunnen voordoen.

Het trainingsprogramma wordt opgesteld bij onder andere:

  • Persoonlijke en teameffectiviteit
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Competentieontwikkeling
  • Conflictmanagement
  • Cultuurverandering
  • Coaching en counseling

Individueel coachingstraject op basis van Insights Discovery

Het kan zomaar gebeuren dat iemand vastloopt in zijn werk of in zijn privé-leven. Dan is het handig om ondersteuning te krijgen van een coach, die een tijdje of een langere tijd meekijkt en confronteert. Verzuimen helpt vaak niet en dient ook voorkomen te worden.

Door middel van drie of vier gesprekken willen wij in een coachingstraject confronteren en uitdagen. Daarin werken we van binnen naar buiten. Hoe wordt er gedacht en gehandeld en is dat wat past bij wat iemand wil en kan. Inzichtelijk maken welke valkuilen er zijn. Sterke en zwakke kanten van de persoonlijkheid in kaart brengen.

Stilstaan, inzicht verwerven en in beweging komen. Dat zijn de speerpunten tijdens individuele coaching. Een leerzame ervaring om op een andere manier de toekomst tegemoet te gaan.

HRadviespraktijk-TC ondersteunt individueel en biedt inzicht.