Als iemand aanloopt tegen problemen in zijn of haar  loopbaan, ontslagen wordt of niet het juiste beroep heeft gekozen, is het vaak nuttig om te onderzoeken welke stappen er gezet kunnen worden naar een meer bevredigende oplossing. We werken als mens gemiddeld tussen de 50.000 en 70.000 uur in ons leven.

Ook deze vorm van coaching is erop gericht de kwaliteiten van mensen vrij te maken of verder uit te bouwen.

Het doel is om de nieuw verworven bekwaamheden zo te gebruiken dat het hele functioneren van de gecoachte aan kwaliteit wint en dat hij of zij er voortaan zelfsturend en zelflerend mee omgaat.

Door uit te gaan van eigen waarden en ambities en zicht te krijgen op sterke en zwakke eigenschappen, blinde vlekken en de persoonlijkheidsstructuur werpt de coaching haar beste vruchten af. Het gaat vaak om een verandering van mindset en het zicht krijgen op nieuwe mogelijkheden.

Iedereen bezit kwaliteiten en talenten. Die kennen en uitbouwen en leren benutten is een volgende stap.

We hebben allemaal onze belemmeringen. Als je vastloopt in je werk zijn die vaak wel te benoemen. Die voor het licht houden en eerlijk spiegelen helpen om te komen tot effectief gedrag.

Dit gedrag is nodig om een vervolgstap te zetten. Het gaat hier om verantwoordelijkheid nemen voor je eigen keuzes en je toekomst.

Vanuit dit zelfinzicht is het zoeken naar een nieuwe werkomgeving een uitdaging geworden.

Ieder coachingstraject is uniek. Er is geen standaard aanpak. Maatwerk telt.