Mediation

Geef mij uw conflict

Vrijwel elk conflict kent een oplossing. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt partijen hun eigen oplossing te vinden. Geen juridische stellingnames, maar de echte belangen van de partijen staan daarbij voorop. Mediation richt zich vanuit het hier en nu naar de toekomst. Er wordt geen uitspraak van bovenaf opgelegd. De partijen bepalen hun oplossing. Ook wordt de relatie tussen de partijen niet onnodig beschadigd; vaak wordt deze juist weer beter.

Op verschillende gebieden bied ik begeleiding:

– werk- en arbeidsrelaties in de overheid, zorg, handel en industrie en het MKB.

–  familiemediation (v)echtscheidingen, conflicten met betrekking tot de erfenis en problemen in gezin en familie

buurtbemiddeling

Mail of bel. Binnen 2 werkdagen neem ik contact op en spreek het vervolg met u door.

Mediation laat zich als volgt omschrijven: Het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een conflictbemiddelaar, waarbij onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid voorop staan.