Uitgelicht

Welkom

Bedrijfsprocessen werken beter als alle medewerkers optimaal functioneren. De juiste mensen met de juiste competenties op de juiste plaats. Menselijk kapitaal is onmisbaar. Mensen uitdagen en hun competenties laten gebruiken, draagt positief bij aan het ondernemingsresultaat. Rendement op het geïnvesteerde vermogen (ROI) is het uitgangspunt van mijn expertise. Training en coaching van de mens in hun omgeving draagt daartoe bij. Op het gebied waar de mens het (gedeeltelijk) laat afweten is adequaat en snel ingrijpen noodzakelijk door signalering, begeleiding en ondersteuning op individueel en groepsniveau. Ik beweeg personeel en organisatie naar gestelde doelen.