HR Interim Management en HR Advisering

1. Focus

Een manager of directeur heeft te maken met veel verschillende zaken die op een dag de aandacht vragen. Als HR interim manager of HR Adviseur mag ik mij juist helemaal op de opdracht concentreren. Daardoor kan ik focus houden en kan het vraagstuk vaak in relatief korte tijd worden opgelost, waarna de organisatie weer verder kan.

2. Vakkennis

De opdrachtgever mag op HR gebied volledige vakkennis van mij verwachten. Procesoptimalisatie, vertalen van strategisch beleid naar operationele uitvoerbaarheid, vinden, boeien en binden van personeel, formuleren van personeelsbeleid, verzuimbeheersing, trainen en coachen van personeel zijn onder andere de vaardigheden die ik kan bieden.

3. Scherpe blik van buiten

Als de opdrachtgever midden in een ingewikkelde situatie verkeert, is het vaak moeilijk de nuances daarvan nog te onderscheiden. Graag kijk ik met een frisse blik naar de processen. Een grondige analyse, contact met betrokkenen zal snel duidelijk maken waar de schoen wringt. Soms blijken de oorzaken net wat anders te liggen dan de eerste indruk doet vermoeden. Als boven water is wat er moet gebeuren kan er snel gehandeld worden.

4. Vertrouwen

Hoe goed je als directeur of manager ook bent, doordat je al langer in de organisatie werkt, kun je nooit meer helemaal objectief zijn. Bovendien zullen medewerkers niet alles tegen je  zeggen, zeker niet als het kritiek betreft. Ik nodig mensen uit om open en onbevangen hun eigen perspectief te delen. Ik ben integer, en kan het vertrouwen winnen. Ik focus mij op het proces.

5. Overwicht

Om snel zaken voor elkaar te krijgen, is overwicht nodig. Ik bied senioriteit, vakkennis en een open persoonlijkheid waardoor ik op een prettige manier mensen betrek en beïnvloed. Medewerkers beseffen vaak dat ik als HR interim manager of HR Adviseur voor een doel ben aangetrokken: een probleem oplossen, om daarna weer te vertrekken. U mag mij zien als een deskundige medestander die helpt een situatie te verbeteren. Daar werken mensen graag aan mee.