Gezondheid is een groot goed. Het is geen verdienste. Het is een geschenk om te koesteren. Zieke medewerkers verdienen aandacht en zorg. Belangrijk is om regelmatig in contact te blijven en de betrokkenheid met het bedrijf te stimuleren.

Verzuim, buiten ziekte, is gedrag. Gedrag is beïnvloedbaar. Deze beïnvloeding mag naar onze stellige overtuiging nooit uit handen worden gegeven.

Als het verzuim binnen de onderneming beheerst wordt, levert dat een concrete bijdrage aan de verbetering van de bedrijfsresultaten. Als verzuim bij een middelgrote of grote onderneming boven de 3% uitkomt, is er iets anders aan de hand. Meestal wordt verzuim en ziekte in een adem genoemd, terwijl een splitsing hierin veel duidelijkheid verschaft over de verzuimoorzaken. De resultaten vertalen zich concreet in harde euro’s maar zeker ook in meer betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers.

Wij ondersteunen de directies van ondernemingen bij het implementeren van verzuimbeheersing, verzuimprotocollen op basis van een reële inschatting van de te behalen kostenreductie. Wij werken op medewerkerdossier-niveau en adviseren op basis van verzuimhistorie, verzuimperspectief en verzuimkosten. Per medewerker willen we, per verzuimmelding, adequate maatregelen voorstellen met het doel het verzuim te beheersen.

Verzuimbeheersing gaat voorbij aan het uitsluitend voldoen aan verplichtingen die de wet verbetering poortwachter of de ARBO-wet of richtlijn oplegt, maar is gericht op gedragsverandering. Zowel van het management als van de medewerkers. Een goede bedrijfsarts is van wezenlijk belang.

Het gaat om het adequaat en doelgericht managen van de onderneming en alle voorkomende bedrijfsactiviteiten met als doel de gezondheid van de mens en de organisatie te verbeteren. Goed gezonde medewerkers beïnvloeden het bedrijfsresultaat positief.

HRadviespraktijk-TC wil bedrijven en instellingen leren en ondersteunen om gezondheidsbevordering als strategie van de onderneming in te bedden. Verzuimbeheersing slaagt alleen als het gedragen wordt door het management.

Wij organiseren workshops op maat voor leidinggevenden waar het verzuimbeheersingprincipe wordt uitgelegd en uitgewerkt.

Wij bieden werknemers de mogelijkheid individueel of in groepsverband middels coaching en/of een psychosociale benadering balans te vinden ter bevordering van een gezonde leefstijl. Deze investering zal mensen boeien en binden waardoor er minder verloop van personeel zal zijn.